VOP

Všeobecné obchodné podmienky

  • Všeobecné obchodné podmienky pre Zmluvy o dielo platne od 01.05.2019 VOD 01_05_2019 (subor v pdf na stiahnutie)