Domov

 

  • Príprava projektov v komplexnom merítku
  • Realizácia pokládky a inštalácia vodičov dát a elektriny
  • Zriadenie prípojných bodov
  • Poskytovanie koncových dátových služieb