Referencie

 

Slnečné elektrárne – realizované 16x, po celom území Slovenska

  • pripojenie VN, kopletná elektroinštácia, CCTV, PSN, štrukt. Kabeláž. Zabez. pripojenia k providerovi

Bioplynové stanice – realizované 4x, na východnom Slovensku

  • pripojenie VN, kopletná elektroinštácia, CCTV, PSN, štrukt. Kabeláž. Zabez. pripojenia k provaiderovy

OST Jazero Košice

  • Výstavba optickej siete pre monitoring Kompaktných odovzdávacích staníc – sídlisko Nad Jazerom Košice – hviezdicová topológia siete, 50 staníc, optické uzly CISCO, redundancia

SK Ťahanovce Košice

  • Výstavba optickej siete pre monitoring Kompaktných odovzdávacích staníc – slnečné kolektrory – sídlisko Ťahanovce Košice – hviezdicová topológia siete, optické uzly CISCO

OS Park Anička Košice

  • Výstavba metalickej siete pre poskytovanie Triple Play služieb v súbore obytných domov (cca 120 domácností)

OS Panoráma Košice

  • Výstavba metalickej siete pre poskytovanie Triple Play služieb v súbore obytných domov (cca 70 domácností)

Polyfunkčný objekt Park

  • Realizácia FFTH siete pre nájomné jednotky a kancelárie polyfunkčnej budovy

IBV Vyšné Poľo

  • Pokládka HDPE rúr a mikrotrubičkovanie – príprava pre realizáciu FTTH siete pre 50 RD, ring architektúra

viac ako 50 obcí a miest v rámci SR

  • Výstavba optickej siete pre monitoring – kamerové systémy

12 objektov v SR, OC KINEKUS

  • Realizácia FFTH siete, CCTV, PSN, DDZ

a ďaľšie inštalácie po území Slovenska a Česka…