Realizácie trás

Ponúkame Vám komplexnú prípravu a realizáciu projektov pre budovanie dátových trás. Zároveň realizujeme pokládku optických a metalických vedení, vrátane elektrorozvodov. Zriadzujeme dátové prípojné body pre odberateľov dátových služieb.

Leave a Reply